1.       Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - ZBK Sp. z o.o. z siedzibą w Czeladzi przy ul. Wojkowickiej 2 (zwana dalej CTBS-ZBK Sp. z o. o.).

 

2.       Inspektorem Ochrony Danych w CTBS-ZBK Sp. z o.o. jest Jakub Sanecki, z którym kontakt jest możliwy poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

3.       Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

a.        związanych z realizacją podpisanej z Tobą umowy,

b.       załatwienia zgłoszonej przez Ciebie sprawy,

c.        związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń i/lub odszkodowań,

d.       udzielania odpowiedzi na Twoje pisma, wnioski i skargi,

e.        udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.

 

4.       Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest:

a.        niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b.       konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

c.        niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5.       Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

6.       Pozyskane od Ciebie dane mogą być przekazywane:

a.        podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie,

b.       organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

7.       Twoje dane nie będą przekazane do państw trzecich.

 

8.       Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Twoje dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

a.        czas obowiązywania umowy,

b.       czas niezbędny do załatwienia zgłaszanej przez Ciebie sprawy,

c.        przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas,

d.       okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.

9.       Ponadto informujemy, że masz prawo do:

a.        dostępu do swoich danych osobowych,

b.       żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

c.        żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

d.       żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

e.        wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Twoją szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,

f.         przenoszenia swoich danych osobowych,

g.        wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.   W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

11.   Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Back to top