Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych utrwalonych za pomocą monitoringu wizyjnego

 

1. Administrator danych

Administratorem czyli podmiotem decydującym, o tym jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – TBS Sp. z o.o. (zwany dalej: CTBS) z siedzibą w ulicy Wojkowickiej 2, 41-250 Czeladź. Z administratorem można się skontaktować wybierając jedną z form kontaktu udostępnioną na stronie: http://tbsczeladz.pl

2. Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących Państwa danych osobowych. Z IOD można się skontaktować wysyłając maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:

  • zapewnienia oraz zwiększenia bezpieczeństwa pracowników oraz interesantów przebywających na terenie CTBS,
  • zapewnienie ochrony mienia na terenie CTBS,
  • zachowania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych,
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym.

Podstawę do prowadzenia monitoringu wizyjnego stanowi art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

4. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

5. Odbiorcy danych

Dane osobowe będą udostępniane upoważnionym pracownikom CTBS, a także mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych

Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania informacji  nt. operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie: reguł rejestracji i zapisu informacji, praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring, praw osób objętych monitoringiem. Więcej informacji o prowadzonym monitoringu można uzyskać w sekretariacie CTBS.

Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych

Przebywając na terenie CTBS dobrowolnie przekazują nam Państwo swoje dane. Jeżeli nie chcą Państwo by Państwa wizerunek został utrwalony w systemie monitoringu wizyjnego należałoby zrezygnować z wejścia na teren CTBS, który został objęty monitoringiem wizyjnym.


Schemat monitoringu wizyjnego

 

 

Back to top