Zarząd Czeladzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o, ul. Wojkowicka 2, 41-250 Czeladź, zawiadamia iż zgodnie z „Regulaminem wynajmowania mieszkań w zasobach Czeladzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o z siedzibą w Czeladzi” wniosek nr 1/1229 z dnia 10.06.2016r. został zakwalifikowany do zawarcia umowy najmu lokalu położonego przy ul. Kościuszki 18/7.

 

Od decyzji Komisji, o której mowa w §8 ust. 1 ( Regulaminu wynajmowania mieszkań  w zasobach CTBS Sp. z o. o. z siedzibą w Czeladzi) wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Rady Nadzorczej Czeladzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. Odwołanie składa się za pośrednictwem Towarzystwa  w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji.

Back to top