Czeladź, dn.28.05.2018r.

 

Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – ZBK Sp. z o.o. w Czeladzi   zaprasza do złożenia  oferty cenowej na:  

Remont mieszkania przy ulicy Tuwima 19 lokal nr 14 w Czeladzi  w 2018r.”

                                                                                                      Czeladź, dn.16.05.2018r.


 
Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – ZBK Sp. z o.o. w Czeladzi   zaprasza do złożenia  oferty cenowej na:  Remont mieszkania przy ulicy Tuwima 19 lokal nr 14 w Czeladzi  w 2018r.”

Czeladź, dn.23.04.2018r.


KONKURS OFERT

 

Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – ZBK Sp. z o.o. w Czeladzi   zaprasza do złożenia  oferty cenowej na:

Remont dachu wraz z kominami na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Warszawskiej 6 w Czeladzi  w 2018r.”

Oferta powinna zawierać :

Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Czeladzi   zaprasza do złożenia  oferty cenowej na: „Przebudowa lokalu mieszkalnego wraz z wykonaniem instalacji gazowej ul. Warszawska 10 w Czeladzi ( dot. lokalu nr 10)

Back to top