Czeladź, dn. 20.05.2016r.

KONKURS OFERT 

Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Czeladzi   zaprasza do złożenia oferty cenowej na:  Remont dachu oraz wykonanie chodników do 3 klatek schodowych budynek Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Spółdzielczej 1-3-5 w Czeladzi.

Czeladź, dn. 18.02.2016r.


KONKURS OFERT

 

Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Czeladzi zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Termomodernizację budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Armii Krajowej 19-21 w Czeladzi.

Czeladź, dn. 18.02.2016r.


KONKURS OFERT

 

Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Czeladzi zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Termomodernizację budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Armii Krajowej 1,3 w Czeladzi.

Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Czeladzi zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Termomodernizację budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Armii Krajowej 6-8 w Czeladzi.

Back to top