Czeladź, 22.03.2021

 

Informacja z otwarcia ofert złożonych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.:

„Utwardzenie terenu – miejsca postojowe, chodniki, niwelacja skarpy wraz z ażurami przy ul. Warszawskiej 10 w Czeladzi.”

Poniżej przedstawiono listę Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z podaniem cen brutto złożonych ofert:

L.p. Wykonawca Cena ofertowa brutto Kryteria pozacenowe
1. ZRB Tyskie Drogi Sp. z o.o.
ul. Urbanowicka 8
43-100 Tychy
91 400,00 zł ----------
2. P.U.H „DOMAX”
Arkadiusz Mika
ul. Grabińska 8
42-283 Boronów
117 460,20 zł ----------
3. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „espri” Sp. z o.o.
ul. Wiosenna 47
41-253 Czeladź
109 426,13 zł ----------
4. PO BETONIE
Sebastian Wiśniowski
ul. Wspólna 3
41-200 Sosnowiec
172 909,18 zł ----------
5. ZRB Lis Bartłomiej
ul. Gołonoska 5
42-523 Dąbrowa Górnicza
141 095,64 zł ----------
6. Duet Usługi Drogowo – Mostowe
Mgr inż. Grzegorz Loranty
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20G
42-400 Zawiercie
95 363,41 zł ----------
7. VELA PRO Spółka z o.o.
ul. Smolenia 18
41-902 Bytom
112 965,91 zł ----------