Czeladź, dn. 14.04.2021r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: zamówienia publicznego na zadanie pn. "Remont dachu, remont kominów, wymiana rynien i rur spustowych, docieplenie ścian strychu, wymiana okna na strychu przy ulicy Reymonta 76 w Czeladzi".

Zamawiający niniejszym pismem informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota określona w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz 2019 z późn. zm.) na roboty budowlane pn."Remont dachu, remont kominów, wymiana rynien i rur spustowych, docieplenie ścian strychu, wymiana okna na strychu przy ulicy Reymonta 76 w Czeladzi".

Wykonawca:

ZRB Lis Bartłomiej
ul. Gołonoska 5

42-523 Dąbrowa Górnicza

Kwota brutto: 

29 741,99 zł

Uzasadnienie:

Oferta z najniższą ceną, zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Zaproszeniu.

Poniżej zestawienie ofert, które wpłynęły w postępowaniu:

L.p. Wykonawca Cena ofertowa brutto Kryteria pozacenowe
1

Kompleks Remont Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Zawidzkiej 10a
41-300 Dabrowa Górnicza 

36 273,84 zł ----------
2 Zakład Kominiarsko Budowlany Z.K.B. "KOMINBUD" Kowalewski Tomasz
ul. Związku Orła Białego 1a
42-520 Dąbrowa Górnicza
31 340,26 zł ----------
3 ZRB Lis Bartłomiej
ul. Gołonoska 5
42-523 Dąbrowa Górnicza
29 741,99 zł ----------
4 Zakład Remontowo-Budowlany "IZ-BUD"
Waldemar Pruszkowski
ul. Wesoła 31
43-200 Pszczyna
31 747,52 ----------
5 F.U.P.H. "GRZEGORZ"
Grzegorz Sikora
ul. Francuska 5/1
43-253 Czeladź
35 451,32 zł ----------