Wojkowicka 2, Kościuszki 18

„Przedsezonowy (roczny) przegląd kotłowni gazowej ul. Wojkowicka 2 w Czeladzi oraz przedsezonowy (roczny) przegląd kotłowni gazowej ul. Kościuszki 18 w Czeladzi wraz z instalacją solarną i stałym nadzorem.”

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

SZPITALNA 52D/1,2, CZELADŹ

SZPITALNA 52A/1, CZELADŹ

Remont lokali mieszkalnych

Czeladź, dn.26.04.2021r.

 

Dotyczy: zamówienia publicznego na zadanie pn. „Remont dachu, kominów i obróbek blacharskich na budynku mieszkalnym” przy ul. Szpitalnej 52 ABCD w Czeladzi.”

Czeladź, 22.04.2021

 

 Informacja z otwarcia ofert złożonych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.:

„Remont dachu, kominów i obróbek blacharskich na budynku mieszkalnym”

SZPITALNA 52 ABCD, CZELADŹ