W chwili obecnej nie toczą się żadne postępowania publiczne.