Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - ZBK Sp. z o.o. z siedzibą w Czeladzi posiada formę prawną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka powołana została uchwałą nr XXXVIII/511/2008 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 Czerwca 2008 roku w sprawie utworzenia przez Gminę Czeladź towarzystwa budownictwa społecznego w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i objęcia w niej 100% udziałów.

Kapitał Zakładowy Spółki na dzień 13.04.2022 wynosi 5 827 400,00 zł 

Back to top