"Modernizacja lokali mieszkalnych przy ul. Rynek 26/2, 26/5, 26/6 w Czeladzi"

Czeladź,01.02.2023r.

 

 

Wszyscy Zainteresowani Wykonawcy

 

  1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający niniejszym pismem informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu "Remont dachu na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Bytomskiej 62 w Czeladzi”

Czeladź, dn. 30.01.2023r.


KONKURS OFERT

Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – ZBK Sp. z o.o. w Czeladzi zaprasza do złożenia oferty cenowej na: „ Modernizację lokali mieszkalnych przy ul. Rynek 26/2, 26/5, 26/6 w Czeladzi”

Informacja z otwarcia ofert "Remont dachu na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Bytomskiej 62 w Czeladzi"

Back to top