Nazwa zadania: „Remont dachu, kominów, ocieplenie lukarn, wymiana obróbek budynku przy ul. 17 Lipca 1-3-5 w Czeladzi”

Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – ZBK Sp. z o.o. w Czeladzi zaprasza do złożenia oferty cenowej na: „Remont dachu, kominów oraz wymiana obróbek blacharskich na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Szpitalnej 50 ABCD w Czeladzi”

 

Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – ZBK Sp. z o.o. w Czeladzi zaprasza do złożenia oferty cenowej na: „Remont dachu wraz z kominami na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Nowa 1abcd w Czeladzi”

Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – ZBK Sp. z o.o. w Czeladzi   zaprasza do złożenia  oferty cenowej na:   Izolacja ścian fundamentowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Tuwima 25, Tuwima 27, Tuwima 29, Tuwima 31 w Czeladzi w 2019r.”

Back to top