Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – ZBK Sp. z o.o. w Czeladzi zaprasza do złożenia oferty cenowej na: „Remont dachu, kominów oraz wymiana obróbek blacharskich na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Szpitalnej 50 ABCD w Czeladzi”

 

Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – ZBK Sp. z o.o. w Czeladzi zaprasza do złożenia oferty cenowej na: „Remont dachu wraz z kominami na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Nowa 1abcd w Czeladzi”

Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – ZBK Sp. z o.o. w Czeladzi   zaprasza do złożenia  oferty cenowej na:   Izolacja ścian fundamentowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Tuwima 25, Tuwima 27, Tuwima 29, Tuwima 31 w Czeladzi w 2019r.”

Czeladź, dn.28.05.2018r.

 

Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – ZBK Sp. z o.o. w Czeladzi   zaprasza do złożenia  oferty cenowej na:  

Remont mieszkania przy ulicy Tuwima 19 lokal nr 14 w Czeladzi  w 2018r.”