Nazwa zadania: „Remont dachu, kominów, ocieplenie lukarn, wymiana obróbek budynku przy  ul. 17 Lipca 1-3-5 w Czeladzi”

  1. Nazwa i adres Zamawiającego:
    Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy 17 Lipca 1-3-5 w Czeladzi w imieniu, której działa zarządca -Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – ZBK Spółka z o.o. 41-250 Czeladź, ul. Wojkowicka 2 Tel:  (32) 729 80 90.

    Adres strony internetowej: www.tbsczeladz.pl 

Back to top