ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Grodziecka 56/4 w Czeladzi

Remont lokalu komunalnego

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota określona w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.) na roboty budowlane  pn.: „Remont lokalu mieszkalnego komunalnego w budynku przy ul. Grodzieckiej 56/4 w Czeladzi”

                                                        Czeladź, 26.05.2021r.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota określona w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.)

Czeladź, 18.05.2021

 

 

Informacja z otwarcia ofert złożonych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Przedsezonowy (roczny) przegląd kotłowni gazowej ul. Wojkowicka 2 w Czeladzi oraz przedsezonowy (roczny) przegląd kotłowni gazowej ul. Kościuszki 18 w Czeladzi wraz z instalacją solarną i stałym nadzorem.”

Czeladź, dn.14.05.2021r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: zamówienia publicznego na zadanie pn. „Remont lokali mieszkalnych socjalnych w budynku przy ul. Szpitalnej 52A/1, 52D/1,2 w Czeladzi