Organami spółki są:

  1. Rada nadzorcza - sprawowanie stałej kontroli nad działalnością spółki we wszystkich gałęziach jej przedsiębiorstwa.
    • Małgorzata Rajca - Przewodniczący Rady Nadzorczej
    • Krzysztof Turzański - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
    • Andrzej Berendowicz - Sekretarz Rady Nadzorczej

  2. Zarząd - zarządzanie majątkiem i sprawami spółki, reprezentowanie jej na zewnątrz.
    • dr Paweł Wojtusiak - Prezes Zarządu Spółki