Czeladź, 22.03.2021

Informacja z otwarcia ofert złożonych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.:

"Utwardzenie terenu - miejsca postojowe, rozbudowa wiaty śmietnikowej przy ul. Kościuszki nr 18 w Czeladzi"

Poniżej przedstawiono listę Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z podaniem cen brutto złożonych ofert:

L.p. Wykonawca Cena ofertowa brutto Kryteria pozacenowe
1. ZRB Tyskie Drogi Sp. z o.o.
ul. Urbanowicka 8
43-100 Tychy
34 989,06 zł ----------
2. ZRB Lis Bartłomiej
ul. Gołonoska 5
42-523 Dąbrowa Górnicza
33 496,18 zł ----------
3.

VELA PRO Spółka z o.o.
ul. Smolenia 18
41-902 Bytom

40 636,47 zł ----------