1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - ZBK Sp. z o.o. z siedzibą w Czeladzi przy ul. Wojkowickiej 2 (zwana dalej CTBS-ZBK Sp. z o. o.).

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  1. związanych z realizacją podpisanej z Tobą umowy,
  2. załatwienia zgłoszonej przez Ciebie sprawy,
  3. związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń i/lub odszkodowań,
  4. udzielania odpowiedzi na Twoje pisma, wnioski i skargi,

 4. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest:
  1. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  3. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy bądź załatwienia zgłaszanej przez Ciebie sprawy.

 6. Pozyskane od Ciebie dane mogą być przekazywane bądź udostępniane:
  1. organom administracji publicznej, skarbowym, windykacyjnym, egzekucyjnym, ubezpieczeniowym, kontrolnym, zabezpieczenia społecznego (ZUS), podmiotom świadczącym usługi w zakresie dostarczania korespondencji, podmiotom świadczącym usługi w związku utrzymaniem nieruchomości, instytucjom bankowym, dostawcom i administratorom systemów IT, podmiotom świadczącym usługi prawne, komisjom społecznym, sądom, organom ścigania,
  2. innym podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie.

 7. Twoje dane nie będą przekazane do państw trzecich.

 8. Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Twoje dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
  1. czas obowiązywania umowy,
  2. dochodzenie roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  3. czas niezbędny do załatwienia zgłaszanej przez Ciebie sprawy,
  4. przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas (w szczególności przepisy podatkowe i rachunkowe),
  5. okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.

 9. Ponadto informujemy, że masz prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  3. żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  4. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Twoją szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
  6. przenoszenia swoich danych osobowych,
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 10. W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 11. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 12. Pliki cookies
  1. Strona internetowa Administratora używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie odwiedzającego stronę i jego ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
  2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
  3. W ramach strony internetowej stosowane są następujące plików cookies:
   1. Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera odwiedzającego.
   2. Cookies trwałe: są przechowywane na dysku twardym komputera odwiedzającego i pozostają tam do momentu ich skasowania. Mechanizm cookies trwałych, wysłanych przez Sklep, pozwala na przechowywanie danych wyłącznie za Państwa zgodą (wyrażoną np. przy wyborze opcji „zapamiętaj mnie”). W żadnym innym przypadku pliki te nie są zapisywane w sposób trwały.

Nasza polityka prywatności poza ustawą o ochronie danych jest również zgodna z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219).

Ewentualne przyszłe zmiany do Polityki Prywatności będą publikowane w witrynie https://tbsczeladz.pl, będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość i wejdą w życie po zaakceptowaniu zmodyfikowanej polityki prywatności, o której zostaniesz powiadomiony w drodze pojawiającego się okna na ekranie, tzw. pop-up window.

Back to top