Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - ZBK Sp. z o. o współpracuje z wieloma firmami zajmującymi się remontami w części wspólnej budynku, konserwacją instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, CO oraz domofonowej.

Nasza profesjonalna obsługa prowadzi do usuwania awarii w szybkim czasie i na wysokim poziomie.

Dzięki współpracy z bankami Wspólnoty Mieszkaniowe mają możliwość uzyskania korzystnego kredytu z przeznaczeniem na Termomodernizację Nieruchomości co prowadzi do zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych oraz poprawy wyglądu budynku.

WYNAGRODZENIE ZARZĄDCY JEST USTALANE INDYWIDUALNIE I PODLEGA NEGOCJACJI

Back to top