Czeladź, dn. 21.02.2024r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – ZBK Sp. z o.o. w Czeladzi   zaprasza do złożenia  oferty cenowej na : „Wymianę rynien i rur spustowych na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Tuwima 25, Tuwima 27, Tuwima 29, Tuwima 31 w Czeladzi”

Czeladź, dn.08.08.2023r.


KONKURS OFERT

 

Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – ZBK Sp. z o.o. w Czeladzi   zaprasza do złożenia  oferty cenowej na

„Remont dachu i kominów na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 11 Listopada 1,3,5  w Czeladzi”

Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – ZBK Sp. z o.o. w Czeladzi zaprasza do złożenia oferty cenowej na: „Roboty ogólnobudowlane na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Spółdzielczej 2-4-6 w Czeladzi”

"Modernizacja lokali mieszkalnych przy ul. Rynek 26/2, 26/5, 26/6 w Czeladzi"

Back to top