Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - ZBK Sp. z o. o od 2008r zajmuje się w sposób profesjonalny Zarządzaniem i Administrowania Wspólnot Mieszkaniowych.

Zarządzamy 138 Wspólnotami Mieszkaniowymi na terenie Czeladzi. Dzięki wykwalifikowanej i doświadczonej kadrze zapewniamy obsługę na najwyższym poziomie.

W ramach zarządzania zapewniamy:

 1. Przygotowywanie wszelkich uchwał pod nadzorem wykwalifikowanego prawnika,
 2. Rejestrację Wspólnot czyli nadanie numeru NIP i REGON,
 3. Otwarcie kont bankowych wraz z wynegocjowanie niskich opłat bankowych,
 4. Regulowanie na bieżąco spraw związanych z Urzędem Skarbowym, ZUS,
 5. Podpisywanie umów:
  • na dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków
  • wywożenie nieczystości stałych
  • dostarczenie energii elektrycznej do części wspólnej budynku
  • na świadczenie usługi całodobowego pogotowia technicznego
  • świadczącą usługi sprzątania wokół oraz w budynku Wspólnoty
  • na dostarczenie ciepła do budynku
  • na usługi przeglądów gazowych, kominiarskich itp.
  • na wszelkie usługi remontowe w zależności od potrzeb
 6. Przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych, rozliczeń z utrzymania nieruchomości wspólnej oraz funduszu remontowego.
 7. Zwoływanie dorocznych Zebrań Wspólnot Mieszkaniowych w godzinach dogodnych dla Właścicieli oraz przygotowywanie uchwał, powiadomień.
 8. Windykację na drodze sądowej należnych opłat od Właścicieli Wspólnoty.
 9. Reprezentowanie Wspólnoty na zewnątrz jaki i w stosunkach pomiędzy Wspólnotą, a poszczególnymi Właścicielami.
 10. Pozyskiwanie dla Wspólnoty dogodnych kredytów na preferencyjnych warunkach.
 11. Podejmowanie decyzji i czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym.

Back to top