Organami spółki są:

  1. Rada nadzorcza - sprawowanie stałej kontroli nad działalnością spółki we wszystkich gałęziach jej przedsiębiorstwa.
    • Joanna Kałużna - Przewodniczący Rady Nadzorczej
    • Michał Kaźmierczak - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
    • Michał Królik - Sekretarz Rady Nadzorczej

  2. Zarząd - zarządzanie majątkiem i sprawami spółki, reprezentowanie jej na zewnątrz
    • mgr Aneta Burzyńska - Prezes Zarządu

Back to top