Czeladź, dn.26.04.2021r.

 

Dotyczy: zamówienia publicznego na zadanie pn. „Remont dachu, kominów i obróbek blacharskich na budynku mieszkalnym” przy ul. Szpitalnej 52 ABCD w Czeladzi.”

Zamawiający niniejszym pismem informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota określona w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.) na roboty budowlane  pn.  Remont dachu, kominów i obróbek blacharskich na budynku mieszkalnym” przy ul. Szpitalnej 52 ABCD w Czeladzi.”

Wykonawca :

ZRB Lis Bartłomiej
ul. Gołonoska 5
42-523 Dąbrowa Górnicza

 

Kwota brutto :

24 053,83 zł 

 

Uzasadnienie:

Oferta z najniższą ceną, zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Zaproszeniu .

 

Poniżej zestawienie ofert, które wpłynęły w postępowaniu :

L.p.

Wykonawca

Cena ofertowa brutto

Kryteria poza cenowe

1.

Kompleks Remont Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Zawidzkiej 10a

41-300 Dąbrowa Górnicza 

34 746,08 zł

----------

2.

Zakład Kominiarsko Budowlany Z.K.B. „KOMINBUD” Kowalewski Tomasz

Ul. Związku Orła Białego 1a

42-520 Dąbrowa Górnicza 

29 254,51 zł

----------

3.

ZRB Lis Bartłomiej

Ul. Gołonoska 5

42-523 Dąbrowa Górnicza

 24 053,83 zł 

----------

4.

PHU „Kami”

Ul. Grodziecka 76

41-250 Czeladź 

25 595,68 zł

----------

5.

KOBUD Sp. z o.o.

Ul. Zwycięstwa 12

42-500 Będzin  

24 414,34 zł

----------

6.

TECHBUD Sp. z o.o.

Ul. Kosynierów 15B/17

31-572 Kraków

36 720,00 zł

----------

7.

Z.R.B KONRAD

Konrad Kwiecień

Ul. Hołdowiec 12

28-500 Kazimierz Wielka

28 075,57 zł

----------

 

 

 

Back to top