Czeladź, dn.14.05.2021r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: zamówienia publicznego na zadanie pn. „Remont lokali mieszkalnych socjalnych w budynku przy ul. Szpitalnej 52A/1, 52D/1,2 w Czeladzi

Zamawiający niniejszym pismem informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota określona w art. 2 ust. 1 ustawy        z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.) na roboty budowlane  pn.  „Remont lokali mieszkalnych socjalnych w budynku przy ul. Szpitalnej 52A/1, 52D/1,2 w Czeladzi

Wykonawca :

ZRB Lis Bartłomiej
ul. Gołonoska 5
42-523 Dąbrowa Górnicza

 

Kwoty brutto :

18 283,91 zł

47 518,11 zł

 

Uzasadnienie:

Oferta z najniższą ceną, zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Zaproszeniu .

 

Poniżej zestawienie ofert, które wpłynęły w postępowaniu :

L.p.

Wykonawca

Cena ofertowa brutto

Kryteria poza cenowe

1.

STAER

Jolanta Fałda Małobądz ul. Miła 39

32-329 Bolesław

21 203,00 zł

47 673,11 zł

----------

2.

ZRB Lis Bartłomiej

Ul. Gołonoska 5

42-523 Dąbrowa Górnicza

18 283,91 zł

47 518,11 zł

----------

3.

PHU „Kami”

Ul. Grodziecka 76

41-250 Czeladź 

21 097,43 zł

53 084,34 zł

----------

 

Back to top