Czeladź, 18.05.2021

 

 

Informacja z otwarcia ofert złożonych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Przedsezonowy (roczny) przegląd kotłowni gazowej ul. Wojkowicka 2 w Czeladzi oraz przedsezonowy (roczny) przegląd kotłowni gazowej ul. Kościuszki 18 w Czeladzi wraz z instalacją solarną i stałym nadzorem.”

Poniżej przedstawiono listę Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z podaniem cen brutto złożonych ofert.

 

L.p.

Wykonawca

Cena ofertowa brutto

Kryteria poza cenowe

1.

 

Hunger -Bud Sp. z o.o.

ul. Markiefki 49

40-213 Katowice

ul. Wojkowicka 2

a) 1 230,00 zł  

b) 3 444,00 zł

ul. Kościuszki 18

a) 1 968,00 zł

b) 1 845,00 zł m

----------

 

 

Back to top