Czeladź, 26.05.2021r.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota określona w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.)

Zamawiający :

Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – ZBK Spółka z o.o w Czeladzi przy ul. Wojkowickiej 2

 

Unieważnia postepowanie :

na usługi  pn.: „Przedsezonowy przegląd kotłowni gazowej ul. Wojkowicka 2  oraz Kościuszki 18 wraz z instalacja solarną  w Czeladzi”

W przedmiotowym postepowaniu złożona została jedna oferta:

Hunger – Bud Sp. z o.o.
Ul. Markiefki 49
40-312 Katowice

 

Uzasadnienie:

Cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Dziękujemy za udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Back to top