Dotyczy: zamówienia publicznego na zadanie pn."Utwardzenie terenu - miejsca postojowe, chodniki, niwelacja skarpy wraz z ażurami przy ul. Warszawskiej 10 w Czeladzi".

Dotyczy: zamówienia publicznego na zadanie pn."Utwardzenie terenu - miejsca postojowe, rozbudowa wiaty śmietnikowej przy ulicy Kościuszki 18 Czeladź"

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
REYMONTA 76, CZELADŹ

Czeladź, 22.03.2021

 

Informacja z otwarcia ofert złożonych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.:

„Utwardzenie terenu – miejsca postojowe, chodniki, niwelacja skarpy wraz z ażurami przy ul. Warszawskiej 10 w Czeladzi.”

Back to top