Czeladź, 22.04.2021

 

 Informacja z otwarcia ofert złożonych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.:

„Remont dachu, kominów i obróbek blacharskich na budynku mieszkalnym”

SZPITALNA 52 ABCD, CZELADŹ

Czeladź, dn. 14.04.2021r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: zamówienia publicznego na zadanie pn. "Remont dachu, remont kominów, wymiana rynien i rur spustowych, docieplenie ścian strychu, wymiana okna na strychu przy ulicy Reymonta 76 w Czeladzi".

Zamawiający niniejszym pismem informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota określona w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz 2019 z późn. zm.) na roboty budowlane pn."Remont dachu, remont kominów, wymiana rynien i rur spustowych, docieplenie ścian strychu, wymiana okna na strychu przy ulicy Reymonta 76 w Czeladzi".

Czeladź, 12.04.2021

 

 

Informacja z otwarcia ofert złożonych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

SZPITALNA 52 ABCD, CZELADŹ

remont dachu, kominów i obróbek blacharskich na budynku mieszkalnym

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota określona w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.) na roboty budowlane  pn.:  „Utwardzenie terenu – miejsca postojowe, chodniki, niwelacja skarpy wraz z ażurami przy ul. Warszawskiej 10 w Czeladzi”.

Back to top