Czeladź, 22.03.2021

Informacja z otwarcia ofert złożonych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.:

"Utwardzenie terenu - miejsca postojowe, rozbudowa wiaty śmietnikowej przy ul. Kościuszki nr 18 w Czeladzi"

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

WARSZAWSKA 10, CZELADŹ

wykonanie miejsc postojowych, wykonanie chodnika, niwelacja skarpy, montaż ażurów

KOŚCIUSZKI 18, CZELADŹ

utwardzenie terenu, wykonanie miejsc postojowych, rozbudowa wiaty śmietnikowej, wyrównanie terenu

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota określona w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.) na roboty budowlane pn.: "Utwardzenie terenu- miejsca postojowe, rozbudowa wiaty śmietnikowej przy ul. Kościuszki 18 Czeladź”

Back to top